Články   |  Dĺžka   |  Rovinný uhol   |  Drsnosť   |  Čas   |  Akustika   |  Cenník    

UNMS SR a organizácie v jeho zriadovateľskej pôsobnosti
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenský ústav technickej normalizácie
Slovenský ústav technickej normalizácie
Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický inšpektorát
Sloveská národná akreditačná služba
Sloveská národná akreditačná službaKontakty na pracovníkov centraadresa:
Karloveská 63,

842 55 Bratislava 4


GPS poloha SMU(vchod):

N48°10.015' E17°02.756' 204m n/m

Zobraziť Slovenský metrologický ústav na väčšej mape

Ak chcete kontaktovať generálne riaditeľstvo a laboratóriá Slovenského metrologického ústavu pomôže vám nasledujúci zoznam kontaktných pracovísk po kliknutí na daný odkaz.


Kancelária generálneho riaditeľa - kontakty

Laboratóriá odboru metrológie - kontakty